Merhaba

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi öğretmen yetiştirme alanında ve eğitim bilimlerinin farklı disiplinlerinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları yayınlamayı hedefleyen uluslar arası hakemli bir dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. Dergimizde yayınlacak olan bilimsel değere sahip, özgün ve etik ilkelere önem veren çalışmalar ile ilgili ulusal ve uluslararası alanyazına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, bir yılda iki sayı Ocak ve Temmuz) olarak yayımlanacaktır. Dergide, özgün araştırma, inceleme ve derleme yazılarına yer verilecektir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin yayın hayatına başlamasının mutluluğunu tüm meslektaşlarımız ile paylaşıyor ve sizleri çalışmalarınız ile dergimize destek vermeye davet ediyoruz. 

Dergimizin 3. Sayısı Çıkmıştır